Prof. Dr. Lenkovics Barnabás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ


Jogi tanulmányaimat 1969-1974 között végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Szakdolgozatomat "A gazdasági verseny jogi kérdései" címmel írtam és jeles eredménnyel védtem meg. Diplomámat 1974-ben szereztem, "summa cum laude" minősítéssel. 1974-2012 között tanítottam az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén, 1976-ig gyakornokként, 1982-ig tanársegédként, 1991-ig adjunktusként, 1999-ig docensként, 2000-től egyetemi tanárként. Kezdettől fogva vezettem szemináriumokat és tartottam speciális kollégiumokat a polgári jog teljes anyagából. Új alternatív tantárgyakat vezettem be "Közdolgok joga", "Tulajdonelmélet", illetve „Alanyi és alapjogok” címmel. 1978-tól tartottam előadásokat a levelező tagozaton, 1984-től az esti tagozaton és 1986-tól a nappali tagozaton. 1992-től egy-egy évfolyamon önállóan adtam elő a polgári jog teljes tananyagát.

1991-ben írtam első önálló egyetemi jegyzetemet "Tulajdonjog" címmel, amit 1993-ban - modern európai tankönyvek tapasztalatait felhasználva - "A dologi jog vázlata" cím alatt átdolgoztam és bővítettem. Ez a jegyzet azóta javítások és átdolgozások után több kiadásban jelent meg. Miskolci kollégámmal és szerzőtársammal, Bíró Györggyel 1996-ban megírtuk a magyar polgári jog "Általános tanok" című részét is, ami szintén javítva és átdolgozva legutóbb 2013-ban jelent meg. 2001-ben Székely László tanszéki kollégámmal írtuk meg „A személyi jog vázlata” című egyetemi jegyzetet. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézete számára tanfolyami jegyzeteket írtam "A polgári jog vázlata" címmel 1996-ban és "Polgári jogi alapfogalmak" címmel 1997-ben. Ezekből írtam egy a főiskolákon használható jegyzetet „Polgári jogi alapok” címmel 2001-ben. Mintegy száz publikációm jelent meg a polgári jog különböző részterületeiről szakmai folyóiratokban és szakkönyvekben.

 1991-ben védtem meg kandidátusi disszertációmat "Tulajdonjogi rendszerváltozás" címmel és 1992-től vagyok az állam- és jogtudomány kandidátusa és ezzel az MTA köztestületi tagja. 1996-tól 2015-ig voltam tanszékvezető az ELTE győri kihelyezett tagozatán (majd a Széchenyi István Egyetemen), ahol megszerveztem a polgári jog oktatását. 1998-tól négy évre elnyertem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 1999. március 22-én tartottam habilitációs előadásomat "A tulajdon társadalmasítása és magánosítása" címmel. A "habilitált" tudományos fokozat megszerzésével vált lehetővé számomra az egyetemi tanár cím elnyerése 2000. július 1-jével. Egy évvel ezután az Országgyűlés hat évre az állampolgári jogok országgyűlési biztosává, majd 2007. április 21-től kilenc évre alkotmánybíróvá választott. 2015. február 25-től 2016. április 21-ig az Alkotmánybíróság elnöke voltam. Jelenleg egyetemi tanár vagyok a SZE DFK Polgári és Polgári Eljárásjogi Tanszékén.

 

Lenkovics Barnabás

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.