Dr. Jobbágyi Gábor

Dr. Jobbágyi Gábor publikációs jegyzéke

 

Folyóiratcikkek

 

1. Eutanázia - egy élő probléma jogi szempontból. Jogtudományi Közlöny. 1981. 11. szám

2. A magzat védelmében. Jogpolitika. 1982. október

3. Személyiségi jogok - egészségügyi szerződés. Jogtudományi Közlöny 1984. 1. szám

4. A. N. Szavickaja: A nem megfelelő orvoslással okozott kár megtérítése c. könyvének ismertetése. Magyar Jog 1984. 7-8. szám

5. Eljárásjogunk érzékeny pontja: a munkaügyi eljárás. Jogpolitika        1984. 1. szám

6. Blasszauer Béla: A jó halál c. könyvének ismertetése. Magyar Tudomány 1985. decemberi szám

7. Létezik-e orvosi jog? Jogpolitika  1985. decemberi szám

8. Az orvos polgári jogi felelősségének újabb vonásai. Magyar Jog       1986. 3. szám

9. Újabb vonások az orvos polgári jogi felelősségének megítélésénél a bírói gyakorlatban. Jogtudományi Közlöny 1986. 4. szám

10.   Elmeorvosi gyakorlat és polgári jog. Jogtudományi Közlöny            1986. 5. szám

11.   Beavatkozás a születés folyamatába. Jogpolitika 1986. 6. szám

12.   Törő Károly: Az orvosi jogviszony c. könyvének ismertetése. Magyar Tudomány  1987. 12. szám

13.   A terhesség művi megszakítása - polgári jogi kérdőjelek. Jogtudományi Közlöny  1987. 9. szám         487-494. old.

14.   Orvosperek, ítéletek, következtetések. Valóság    1988. 15. szám  44-52. old.

15.   Abortusz kontra lombikbébi. Vigilia 1989. IV. 260-267. old.

16.   Werbőczy és a Hármaskönyv. Jogtudományi Közlöny      1989. 9. szám  466-470. old.

17.   A Pacem in Utero Egyesület beadványa az Alkotmánybírósághoz. IGEN 1990. III. 30.  8-11. old.

18.   Ádám György: Adóztatás után (könyvismertetés). Magyar Jog       1990. 4. 360-363. old.

19.   Magzatvédelem-embervédelem. Magyar Tudomány           1990. 2. szám  138-146. old.

20.   Nem lehet zárszót mondani. Magyar Tudomány  1990. 7. szám      848-852. old.

21.   A Pacem in Utero Egyesület felhívása. Orvosi Hetilap 1991. III. 31.  729-727. old.

22.   A méhmagzat jogképessége és életjoga az európai jogállamok jogalkotásában. Magyar Jog 1991. 7.   399-407. old.

23.   A méhmagzat életjoga az európai jogállamok jogalkotásában. Magyar Jog 1991. 10. 601-609. old.

24.   Az abortuszkérdés a pártiratokban 1950-1981.Valóság  1991. 5. szám 53-64. old.

25.   Jogi kérdések az abortusz kapcsán. Gyermekgyógyászat   1991. 42. 394-396. old.

26.   Divatba jöhet Taigetosz szelleme. Vélemény a szabaddemokrata képviselők terhességmegszakításáról szóló törvénytervezetéről RING  1992. V. 20. és V. 27.

27.   A méhmagzat életjogának társadalmi összefüggései. Magyar Jog   1992. 5. 289-295. old.

28.   A méhmagzat életjogának orvosi és erkölcsi megalapozottsága. Magyar Jog 1992. 3.   169-177. old.

29.   Az abortusz jogi szempontból. Távlatok 1992/3.   383-386. old.

30.   Az Alkotmánybíróság történelmi döntése a magzat jogi helyzetéről és a terhességmegszakításról. Jogtudományi Közlöny 1992. 7-8. 305-314. old.

31.   A méhmagzat jogi helyzete és védelme a terhességmegszakítás ellen az ókori és középkori jogokban. Magyar Jog  1992. 1. szám    9-18. old.

32.   A méhmagzat életjoga az USA-ban és Anglia jogalkotásában. Jogtudományi Közlöny 1992. 3. szám 513-529. old.

33. A rejtélyek pere. Dudás József és Szabó János elítéltetése. Magyar Szemle  1995. 2. 3. szám

34.   „Ez itt a vértanúk vére”. Valóság 1995. 10. 78-79. old.

35.   A Magzatvédelmi törvény elvi és gyakorlati értékelése. Az Életvédő Konferencián tartott előadás szövege. Magyar Figyelő 1995/3. 18-21. old.

36.   A Magzatvédelmi törvény elvi és gyakorlati értékelése. JEL             1995. június

37.   Az élet evangéliuma. IGEN 1996. július 23-25.

38.   Oktalanul eltüntetett jogintézmények; eljegyzés, hozomány. Jogtudományi Közlöny 1996. 6.  245-251. old.

39.   A pesti srácok pere. Valóság  1996. 10. 35-56. old

40.   Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete. HITEL      1996. 11. 3-9. old.

41.   Kegyelmet nem kérek. Valóság 1996. 12. 75-78. old

42.   Keresztény családeszmény és családpolitika. JEL 1997. január        6-9. old.

43.   A magzat emberi jogai. Távlatok 1998. 1.   31-61. old.

44.   A Köztársaság téri per. Valóság és Jogtudományi Közlöny              1998. 6.   21-44. old. 406-421. old.

45.   Az 1956 utáni megtorlási eljárások. Valóság 1998. X.  43-57. old. Jogtudományi Közlöny  1998/12. 472-481. old.

46.   Mit tettünk és hol vagyunk? JEL  1999. XII. 295-297. old.

47.   Szegény 1956-os Intézet, szegény Szakolczai Attila. Beszélő       1999. IX. 124-126. old.

48. Ez itt a vértanúk vére. Földes Gábor és társai pere. Bűn és bűnhődés (Győri tanulmányok) 2000. 85-113. old.

49. Az ember és az emberi személyiség az új Polgári Törvénykönyben. Jogtudományi Közlöny 200. 7-8. szám  257-264. old.

50. Bűntény, terror megtorlás (A kommunizmus fekete könyvéből). Magyar Szemle 2000. december 173-178. old.

51. Die Frucht als „Person” und die embryonalen Rechte in der ungarischen Recht. Medizin und Ideologie 3/2001.   54-55. old.

52. A néma talp. Tóth Ilona az orvosi kar mártírja

I. Magyar Szemle  2002. február 73-95. old.

II. Magyar Szemle  2002. április 51-77. old.

II. Püski Kiadó 2002. 58. old.

53. A dávodi abortuszper. Jogtudományi Közlöny 2002. 11-12.         465-475. old.

54. Rights of Embryo and Foetus in Private Law. 2002. Sydney-i Összehasonlító Jogi Világkongresszus Magyar Referátuma. Acta Juridica Hungarica  2002. 43, Nos 3-4, pp. 291-303. old.

55. Az ember, mint kár? Jogtudományi Közlöny 2004. 2. szám 1-10. old.

56.  A művi megtermékenyítés jogi és erkölcsi kérdőjelei. Valóság    2004. 2. szám 41-51 old.

57.  Eutanázia I. Magyar Szemle 2004. június 6-33. old.

58. Eutanázia II. Magyar Szemle 2004. augusztus 82-109. old.

59. Erkölcs és jog ma. Mester és tanítvány 2004. 3. szám 137-143. old.

60. Az orvos –beteg jogviszony az új Ptk-ban. Polgári jogi kodifikáció   VII. évf. 3. szám 15-20. old.

61. A magzat jogállása és személy voltának kérdése. A magzatölés megengedhetőségének kérdése. PPKE JÁK Doktori Iskola Prelegálások Szent István Társulat 2005. 18-40. old.

62. Ki vagy mi a magzat I. A Magyar Katolikus orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója 2005. szept. 77-90. old.

63. Ki vagy mi a magzat I. A Magyar Katolikus orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója 2005. dec.  132-144. old.

64. A művi meddővétételről. Iustum, Aegnum, salutare  2006/2.   147-159. old.

65. Náci orvosok perei. Magyar jog 2007/12. 717-723. old.

66.  Alkotmányos válság. Hitel 2007/12. 73-78. old.

67.  Zum gegenwärtigen Stand der Bioetnik in Ungarn. Zeitschriftt für medizinische Etnik. 2007/4. 371-387. old. Nyéky Kálmánnal társszerzőként

68. „Legyen vége, végre vége már”.Beszélő  2008. március        129-131. old.

69.  Az új biztosítási törvény alkotmányellenes. Orvosok lapja 2008. május 14-15. old.

70.  A rosszkedvű kétségbeesettekhez.Hitel  2008. június 98-104. old.

71.  Vissi Zsuzsa; a jobbágyi Jobbágyi család története – című cikkhez írt „Függelék” az alapcikk.Vasi Szemle  2008. 5. szám 586-594. old. Függelék-Jobbágyi Gábor

72.  A Kormány PTK Tervezetéről.Magyar Jog 2009/2 98-104. old.

73.  Miért és hogyan írtja ki tudatosan a Magyar Állam saját népét?.Hitel 2009/3 94-101. old.

 

 

Könyv, könyvrészlet, pályázat

 

 

1. A személyiségi jogok kérdései. Az 1972. X. jubileumi OTDK-n kiemelt fődíjjal kitüntetett dolgozat. Röviden ismerteti a Jogtudományi Közlöny 1972. 11. szám

2. Az orvos polgári jogi felelősségének újabb vonásai és bírói gyakorlata

A Magyar Jogász Szövetség 1985. évi pályázatán II. díjjal kitüntetett tanulmány

3. Beavatkozás a születés folyamatába - polgári jogi aggályok

A Magyar Jogász Szövetség 1986. évi pályázatán II. díjjal kitüntetett tanulmány

4. A gyógyító tevékenység újabb polgári jogi vonatkozásai, különös tekintettel a személyiségi jogi és felelősségi kérdésekre

Kandidátusi értekezés 1987.

5. Mesterséges megtermékenyítés és genetika a polgári jogi személyiségvédelem tükrében

Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus IV. Fasciculus 2. 29-39.

6. Magyar Polgári Jog; Kötelmi Jog - Különös Rész

Tankönyvkiadó 1988. Megbízás és megbízás nélküli ügyvitel.             Letét 164-191. old.

Szállítmányozás 207-212 old.

7. La reforme de la responsabilité medicale; responsabilite ou assurance?

Académie Internationale de Droit Comparé XIII. e Congres Montreal 1990.

8. Együtt az életért fenntartások nélkül

Magzatvédő Társaság Abortusz és Jog című rész. I. rész 1990.            3-13. old.

9. Ünnepi tanulmányok Novotni Zoltán professzor 60. születésnapjára

Miskolc, 1991. IM.: Beavatkozás a születésbe - jogászi aggályokkal.   153-161.

10.   A méhmagzat életjoga - az abortuszlegalizáció konfliktusa

EFO Kiadó 1994.

1998. (II. kiadás)

11.   Személyi jog (egyetemi jegyzet)

Novotni Alapítvány, Miskolc       1995, 1996, 1997, 1998, 1999               1-171 old.

12.   Családi jog (egyetemi jegyzet)

(dr. Heinerné dr. Barzó Tímeával közösen)

Novotni Alapítvány, Miskolc       1997, 1998, 1999   1-250. old.

13.   Nemzetstratégia

A harmadik évezred küszöbén. Magyarok Világszövetsége; A magyar kormánypolitika és jogrendszer gyermek és családellenességéről    1996.   116-122. old.

14.   Gondolatok a Nemzetért

in; A megmaradás és felemelkedés népesedéspolitikája

Püski Kiadó 1997. 149-150. old

15.   Zlinszky János Emlékkönyv

in; Zlinszky János a karalapító 1998. 31-41. old

16.   Ez itt a vértanúk vére

Kairosz Kiadó  1998. 1-238 old.

17.   Az élet és igazság védelmében

Püski Kiadó 1998. 1-181. old.

18.   Szigorúan titkos emlékkönyv 1956

Szabad Tér Kiadó 1998. 1-126 old.

19.   Százak Tanácsának évkönyve 1999

Válaszúton 1999.

20. Isten visszatért a földi világba

SZÁZAK TANÁCSA évkönyve 2000. 171-174. old.

21.   Személyi és családi jog (egyetemi tankönyv)

Szent István Társulat 2000. 1-350. old.

22. A szerződések jogának vázlata

(Fazekas Judittal közösen)

Szent István Társulat 2001. 6-165.old.

23. Orvosi jog (egyetemi jegyzet)

Szent István Társulat 2002. 1-51 old.

24. A néma talp

Püski Kiadó 2002. 1-56 old.

25. Contracts of Law

(Fazekas Judittal társszerző)

Kluwer Law International The Hague /London/New York    2003.        23-131.old.

26. Az élet joga. Abortusz, eutanázia, művi megtermékenyítés

Szent István Társulat

27. Kötelmi jog

(Társszerző Fazekas Judittal)

Szent István Társulat 2004. 23-194. old.

28. Orvosi jog

Szent István Társulat 2005. 5-189. old.

29. Búcsúzás

PPKE-JÁK Évkönyv 2005. 148-149. old.

30. Tíz éves a PPKE Jog-és Államtudományi Kara

Szent István Társulat 2005. 169-175. old.

31. A néma talp /Tóth Ilona az orvosi kar mártírja/

II. kiadás Kairosz Kiadó 2006. 1-58. old.

32. Az orvos polgári jogi felelőssége

Kilényi Géza emlékkönyv 2006. 207-217. old.

33. Orvosi jog

Szent István Társulat 2007. 1-298. old.

34. Ártatlan vagyok. Ismeretlen dokumentumok, emlékképek Tóth Ilonáról

Magyar Ház Könyvek 2007. 1-120. old.

35. A magyar jogrendszer átalakulása 1985-2005.

Gondolat ELTE ÁJK 2007. benne; Az élethez való jog átalakulása 1985-2005.   236-272.old.

36.  A magánjogi konferenciák eredményei

Novotni Alapítvány Miskolc 2008.

In; Öröm és építő kritika 146-152. old.

37.  Polgári Törvénykönyv Általános rész

Szent István Társulat 2008 111. old.

38. Közéleti írások 1998 – 2009. 297. old.

39. Öröklési jog. Szent István Társulat 2009. 1 – 131. old.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.