Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék tudományos munkái:  

 • Lenkovics Barnabás: Ember és tulajdon. Budapest: Dialog Campus, 2013. 400 p.
  • A monográfia elkészítését a TÁMOP 4.2.2.B projekt finanszírozta
  • Összköltségvetése: 1 000 000 Ft
 • Menyhárt Ádám: A tévedés a szerződések körében. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2013. 189 fol.
  • A monográfia  elkészítését a TÁMOP 4.2.2.B projekt támogatta
 • „A Magánjog oktatása - tekintettel az Alaptörvényre és az új Ptk-ra”- Tudományos konferencia
 • Szervező: Magánjogot Oktatók Egyesülete, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar
 • A konferencia időpontja: 2013. június 14-15.
 • Finanszírozó: Magánjogot Oktatók Egyesülete (támogató)
 • Költségvetés: 400 000 Ft (támogatás)

Eredmények:

A konferencián az ország számos, a magánjog területén dolgozó oktató vett részt, amelynek célja egy olyan közös eszmecsere volt, ami továbbra is biztosíthatja a magas színvonalú magánjogi oktatást a jelentős jogrendszerbeli változások mellett is. Így kiemelt figyelmet fordítottak a résztvevők az Alaptörvényre és az azóta hatályba lépett új Ptk-ra.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.