Dr. Herédi Erika

Név: Dr. Herédi Erika

Tanszék: Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi

Beosztás: egyetemi docens
Tudományos fokozat (megszerzésének éve): Ph.D 2007.

Fontosabb kutatási területek: magyar polgári eljárásjog, európai polgári eljárásjog, európai fizetésképtelenségi jog

Az elmúlt öt évben megjelent tudományos közlemények jegyzéke:

1.      A reorganizáció létjogosultsága, in Kengyel Miklós (szerk.): Polgári eljárásjog a XXI. században. Tanulmányok Farkas József emlékére. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2002. 77-88.

2.      Eljárási technikák a „képtelenségek” megelőzésére. Fiatal Oktatók Tanulmányai, 2003/1. Győri Egyetemi Kiadványok, Budapest, 2003. 117-130.

3.      A fizetésképtelenségi eljárás megindítása az 1346/2000/EK rendelet alapján, in Kengyel Miklós, Simon Károly László (szerk.): Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2005. 27-43.

4.      A biztosítási intézkedés áttekintése az 1346/2000/EK rendelet és a német fizetésképtelenségi jog szabályozása tükrében. Fiatal Oktatók Tanulmányai, 2006/3. Győri Egyetemi Kiadványok, Győr, 2006. 217-235.

5.      A nemzeti fizetésképtelenségi eljárások és az európai fizetésképtelenségi jogforrás tárgyi hatálya. Fiatal Oktatók Tanulmányai, 2006/4. Győri Egyetemi Kiadványok, Győr, 2006. 109-143.

6.      Joghatósági összeütközés az európai fizetésképtelenségi eljárás megindításánál. Európai Jog, VI/6. (2006), 29-37.

7.      Kengyel Miklós – Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog. Magyar Jog, LIII/7. (2006. július), 443-446.

8.      Biztosítási intézkedések az európai fizetésképtelenségi jogforrásban és a nemzeti szabályozás. Magyar Jog, LIV/2. (2007. február), 82-91.

9.      Az Európai Unióban megindított határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás típusai. Acta Conventus de Iure Civili, Tomus VII. (2007), 85-118.

10.  Jogbizonytalanság az idegenforgalmi adó szabályozásában. Leviatán, Tomus V. (2007), 102-115.

11.  Kengyel, Miklós – Harsági, Viktória: Europäisches Zivilprozeßrecht. Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, Vol. IV. No. 4. (2007), 206-207.

12.  Einige innerstaatliche insolvenzverfahrensrechtliche Probleme der Rechtsprechung zur EuInsVO, in Kengyel Miklós, Harsági Viktória (Hrsg.): Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht, Band 54, Baden-Baden, Nomos, 2009. 165-173.

 

 

 

Az elmúlt öt évben tartott legfontosabb tudományos konferenciai előadások jegyzéke:

Herédi Erika: Az Európai Unióban megindított határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás típusai, Magánjogot oktató fiatal jogászok I. találkozója és konferenciája, 2007. május 11-12., Szeged.

Erika Herédi: Einige innerstaatliche insolvenzverfahrensrechtliche Probleme der Rechtssprechung der EuInsVO, Humboldt-Kollokvium der Andrássy Universität, Budapest, 2007. június 21-23.


Tagság tudományos társaságban:

· MTA Veszprém Megyei Területi Bizottságának Gazdasági és Polgári Jogi     Munkabizottságának tagja (1999. évtől)


Nyelvismeret:

· német

· angol

· latin


Egyéb, tudományos szempontból releváns képzettség, tevékenység, elismerés:

· Universitas – Győr Alapítvány Ph.D ösztöndíjasa (1998-2002.)

· Ph.D fokozat megszerzése a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán

(2007.)

· Széchenyi István Egyetem elismerő oklevele a hallgatók tudományos tevékenységének

ösztönzése és támogatása miatt (2000.)

· jogi szakvizsga (2000.)

· Magyar Jogászegylet Győri Szervezetének titkára (2002-2006.)

· felszámoló cégnél jogi képviselő, ügyvédi tevékenység (2006. év végéig)

· Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Végrehajtói Szakvizsga Bizottságának tagja

(2005-2010.)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55