tanszékvezetőről

A tanszékvezetőről

Név: Dr. Lenkovics Barnabás
Tanszék: Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi
Beosztás: tanszékvezető, egyetemi tanár
Tudományos fokozat (megszerzés éve): Csc 1992., dr. habil 2000.

Fontosabb kutatási területek:
 • Polgári jog - általános része
 • Személyi jog; dologi jog
 • Tulajdoni rendszer
 • Emberi jogok
Legfontosabb tudományos közlemények:
 • Bíró György-Lenkovics Barnabás: Magyar Polgári Jog. Általános tanok. 3., átdolgozott kiadás. Miskolc, Novotni Kiadó, 2002. 212 o.
 • Lenkovics Barnabás-Székely László: Magyar Polgári Jog. A személyi jog vázlata. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001. 126 o.
 • Lenkovics Barnabás: Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006. 282 o.
 • Lenkovics Barnabás: Polgári alanyi jogok - alkotmányos alapjogok (Alapvető kérdések az alanyi és alapjogok körül) In: Alkotmányosság a magánjogban. Szerk.: Sajó András. Complex Kiadó,Budapest, 2006. 107-130.o.
 • Lenkovics Barnabás: A tulajdon társadalmasítása és magánosítása. In: Liber Amicorum. Studia L. Vékás Dedicata. ELTE ÁJK PJ. TSZK. Bp. 1999. 178-194.o.
 • Lenkovics Barnabás: A jog (de)moralizálása. Gondolatok a magzati élet védelméről. In: Liber Amicorum. Ius Privatum Ius Commune Europae. Studia F. Mádl Dedicata. ELTE Jogi Kar, 2001. 169-182.o.
 • Lenkovics Barnabás: Egy 'humán reprodukciós' jogeset. In: Liber Amicorum. Studia E. Weiss Dedicata. ELTE ÁJK PJ. TSZK. Budapest, 2002. 179-190.o.
 • Lenkovics Barnabás: Szerződési szabadság - alkotmányos nézőpontból. (In: Liber Amicorum. Studia Gy. Boytha Dedicata. Budapest, 2004. ELTE ÁJK PJ. TSZK., 247-254. o.)
 • Lenkovics Barnabás: A magánélet valósága - közjogi háttérben. In: Liber Amicorum. Studia A. Harmathy Dedicata. ELTE ÁJK PJ TSZK. Bp. 2003. 187-208.o.
 • Lenkovics Barnabás: A dohányzás ellen - a dohányosokért. Liber Amicorum. Studia E. Lontai Dedicata. ELTE ÁJK, PJ. TSZK, Budapest, 2005. 111-127. o.

Az elmúlt öt évben megjelent vagy megjelenésre elfogadott tudományos közlemények jegyzéke:
 • Lenkovics Barnabás: Áttekintés az ombudsman 2003. évi munkájáról. (In: Magyarország politikai évkönyve I-II. kötet, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány II. kötet, 532-546. p.)
 • Lenkovics Barnabás: A katasztrófavédelem alkotmányjogi alapja. "Agro-21" (VAHAVA Projekt) Füzetek. 2005. 38. szám 3-7. old. 'AGRO-21' Kutatási Programiroda Budapest
 • Lenkovics Barnabás: Ombudsman 2004 - eloretekintve a jövő generációk jogaira. Magyarország politikai évkönyve II. rész 541-558. o. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 2005. Budapest.
 • Lenkovics Barnabás: A klímaváltozás és a jövő generációk jogai "AGRO-21" Füzetek Klímaváltozás-Hatások-Válaszok; Panel-előadás a VAHAVA projekt zárókonferenciáján (MTA, 2006. március 9.) 2006. 48. szám 68-70. o. Budapest, 'AGRO-21' Kutatási Programiroda
 • Lenkovics Barnabás: Alkotmányozás és kodifikálás: - Gondolatok az alapjogok és az alanyi jogok körül. Magyarország Politikai Évkönyve II. rész 636-646. o. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 2006.

Az elmúlt öt évben tartott tudományos konferenciai előadások jegyzéke:
 • Lenkovics Barnabás: A közigazgatás ombudsmani kontrollja (XI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia. Siófok szeptember 15-17., Magyar Közigazgatási Kar 2003. december 12.)
 • Barnabás Lenkovics: The respective powers of the Ombudsman and the Courts. (In: Report of the Seminar. Implementation of Human Rights: The Efficiency of Justice int he Council of Europe and its Member States. The Netherlands Ministry of Foreign Affairs NJCM, Dutch Section of the International Commission of Jurists. The Hague, 19-20. April. Council of Europe, 2004. 119-124. p.)
 • Lenkovics Barnabás: A katasztrófavédelmi alapról. (In: Magyar Mezőgazdaság. 2004. december 15. 18-20. p.)
 • Lenkovics Barnabás: Adatvédelem az emberi jogok közegében. Szabadság és adatvédelem. 13-15. o. Szerk. dr. Laukó Károly. Kiadó: MeH Europol KF. Budapest, 2005.
 • Lenkovics Barnabás: Az EK irányelv és az orvosi ügyelet összefüggései. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2006. 43. évf. 2. szám, 44. évf. 1. szám 5-6. o. Budapest, Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
 • Lenkovics Barnabás: Polgári jog - alapjogi nézőpontból. (In: Polgári Tudományos Diákkör Évkönyve. ELTE ÁJK, Budapest, 2004. Bibliotheca Iuridica, 9. sz. 109-119. p.)
 • Barnabás Lenkovics: The significance of global and local collaboration Ombudsperson in multi-ethnic societies Conference Papers and Presentations Novi Sad, 19-22. October 2005. pp. 73. Council of Europe
 • Nyolcadik Magyar Jogászgyulés. Lenkovics Barnabás: A magánjogi szekcióüléseken elfogadott ajánlások. Magyar Jogász Egylet Balatonfüred 2006. június 15-17. 284-288. o. Budapest, 2006.

Fontosabb díjak, kitüntetések:
 • Kiváló Munkáért, 1984.
 • Trefort Ágoston Díj 1994.

Tagság hazai vagy nemzetközi tudományos társaságokban:
 • MTA köztestületi tag 1992.
Nyelvismeret:
 • német
 • orosz

Egyéb tudományos szempontból releváns képzettség vagy tevékenység:
 • ELTE ÁJK PJ. TSZK oktató, 1974 óta
 • ombudsman 2001-2007
 • Az Országgyűlés 2007 márciusában választotta az Alkotmánybíróság tagjává, 2007. április 21. napjától. 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55