Polgári jog 4. nappali

Polgári jog 4

2010/11/2

A.

 

1.      Szerződéstipizálás. Típuscsoportok, fő- és altípusok, vegyes és atipikus szerződések.

2.      A dare, facere és megbízási típusú kötelmek összehasonlítása.

3.      Az adásvétel, a szerződés fogalma, alanya, tárgya, tartalma.

4.      Az adásvétel egyes különös nemei.

5.      Közüzemi szerződés. Szállítási szerződés.

6.      Kölcsön. Pénzkölcsön.

7.      Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés.

8.      Ajándékozás. Az ajándékozó felelőssége, az ajándék visszakövetelése.

9.      A vállalkozás fogalma, közös szabályai.

10.  Fuvarozás.

11.  A megbízási szerződés. Megbízás nélküli ügyvitel.

12.  Egyes megbízási szerződések.

13.  Bizomány.

14.  Letét. A letét különös fajtái.

15.  A dologbérlet. A lakásbérlet.

16.  A haszonbérlet. A haszonkölcsön.

17.  Polgári jogi társaság.

18.  A biztosítási szerződés közös szabályai.

19.  Egyes biztosítási szerződések.

20.  Tartási és életjáradéki szerződés.

 

Szellemi alkotások joga

2010/2011/2

B.

 

1.      A szellemi alkotások joga a polgári jog rendszerében. Részterületek. Történeti előzmények.

2.      Hazai és nemzetközi jogforrások. Szellemi alkotásokra vonatkozó elméletek.

3.      A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviszonyok fajtái és jellemzői.

4.      A szerzői mű fogalma és fajtái. A szerzői jogi oltalomból kizárt művek.

5.      A szerző. Több személy szerzői alkotása. A szerzői jogok keletkezése.

6.      A szerző személyhez fűződő jogai.

7.      A szerző vagyoni jogai. A védelmi idő.

8.      Felhasználási szerződések a szerzői jogban.

9.      A szerzői jog korlátai.

10.  Szerzői alkotás és munkaviszony.

11.  A szerzői jog megsértése.

12.  Feltaláló-szabadalmas. A szabadalom fogalma.

13.  A szabadalmas személyi és vagyoni jogai- kötelezettségei.

14.  A szabadalom hatálya, korlátai. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben.

15.  A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése. Szabadalmi eljárás.

16.  A know how. Használati minta, ipari minta.

17.  Kereskedelmi név oltalma. Földrajzi árujelzők.

18.  Védjegyjog. Licencia szerződések.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55