Polgári jog 4. levelező

VIZSGAKÉRDÉSEK

Polgári jog 4. LEVELEZŐ

2010/11/2

A.

 

 1. Szerződéstipizálás. Típuscsoportok, fő- és altípusok, vegyes és atipikus szerződések.
 2. A tulajdonátruházási szerződések (dare típuscsoport).
 3. Az adásvétel fogalma, alanya, tárgya, tartalma.
 4. Az adásvétel egyes különös nemei.
 5. Részletvétel; A tulajdonjog fenntartása.
 6. Csereszerződés. Közüzemi szerződés.
 7. Kölcsön. Pénzkölcsön.
 8. Ajándékozás. Az ajándékozó felelőssége, az ajándék visszakövetelése.
 9. Tevékenységkifejtő (facere) kötelmek.
 10. A vállalkozás fogalma, közös szabályai.
 11. A vállalkozási szerződés tartalma.
 12. Vállalkozási altípusok.
 13. A megbízási szerződés. Megbízás nélküli ügyvitel.
 14. Egyes megbízási szerződések.
 15. Bizomány.
 16. Letét. A letét különös fajtái.
 17. A használati (non facere) szerződések
 18. A dologbérlet.
 19. A lakásbérlet.
 20. A haszonbérlet.
 21. A haszonkölcsön.
 22. Polgári jogi társaság.
 23. A hitelszerződés (praestare kötelemek).
 24. A biztosítási szerződés közös szabályai.
 25. Egyes biztosítási szerződések.
 26. Tartási és életjáradéki szerződés.

 

 

Polgári jog 4. LEVELEZŐ

Szellemi alkotások joga

2010/2011/2

B.

 

 1. A szellemi alkotások joga a polgári jog rendszerében.
 2. A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviszonyok fajtái és jellemzői.
 3. A szerzői mű fogalma és fajtái. A szerzői jogi oltalomból kizárt művek.
 4. A szerző. Több személy szerzői alkotása. A szerzői jogok keletkezése.
 5. A szerző személyhez fűződő jogai.
 6. A szerző vagyoni jogai. A védelmi idő.
 7. Felhasználási szerződések a szerzői jogban.
 8. A szerzői jog korlátai.
 9. Szerzői alkotás és munkaviszony.
 10. A szerzői jog megsértése.
 11. Feltaláló-szabadalmas. A szabadalom fogalma.
 12. A szabadalmas személyi és vagyoni jogai, kötelezettségei.
 13. Szolgálati és alkalmazotti találmányok.
 14. A szabadalom hatálya, korlátai. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben.
 15. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése.
 16. Használati minta, formatervezési minta.
 17. A kereskedelmi név oltalma. A know-how.
 18. Védjegyjog.
 19. Földrajzi árujelzők.
 20. Szabadalmi és védjegy licencia szerződések.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55