Polgári jog 2. levelező

VIZSGAKÉRDÉSEK

Polgári jog 2. LEVELEZŐ

Dologi jog

2010/2011/2

 

1.      A dologi jog fogalma, a dologi jogok osztályozása. Dologi jogi alapelvek.

2.      A dolog jogi fogalma. A dolgok osztályozása.

3.      Dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete.

4.      A tulajdon fogalma. A tulajdonjogviszony alanyai, tárgya.

5.      A tulajdonjogviszony tartalma – birtoklás, használat, hasznok szedése, hasznosítás. A tulajdonos rendelkezési joga. A rendelkezési jog korlátai.

6.      Tulajdonosi kötelezettségek (terhek, kárveszély viselése, szükséghelyzetben okozott kár tűrése).

7.      A szomszédjog általános szabálya és az egyes szomszédjogok.

8.      A túlépítés szabályai. Ráépítés, beépítés.

9.      Az elidegenítési és terhelési tilalom.

10.  Ingók eredeti szerzésmódjai (hat. határozat és árverés, elbirtoklás, gazdátlan javak, találás).

11.  Ingók származékos szerzésmódjai (átruházás, vadak-halak, feldolgozás, vegyülés, öröklés).

12.  Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. Az ingatlan-nyilvántartás.

13.  Ingatlanok eredeti szerzésmódjai (hat. határozat és árverés, elbirtoklás, kisajátítás).

14.  Ingatlanok származékos szerzésmódjai (átruházás, növedék, beépítés, ráépítés, öröklés).

15.  A tulajdonjog megszűnése.

16.  A közös tulajdon fogalma, a tulajdonostársak jogviszonyai.

17.  A közös tulajdon megszüntetése és megszűnése.

18.  A társasháztulajdon.

19.  A tulajdon védelme.

20.  A korlátolt dologi jogok fogalma és fajtái.

21.  Földhasználat, telki szolgalmak és közérdekű használati jog.

22.  A haszonélvezet és a használat joga.

23.  A zálogjog fogalma, fajtái. A zálogjog keletkezése, érvényesítése, megszűnése

24.  A birtok fogalma, fajai, megszerzés és megszűnése.

25.  A birtokvédelem eszközei.

 

Öröklési jog

2010/2011/02

 

1.      Az öröklési rendszerek és változásaik. Az öröklési jog alapfogalmai.

2.      Az öröklés előfeltételei. Kiesés az öröklésből.

3.      A különélő házastárs kiesése. Érdemtelenség.

4.      Lemondás az öröklésről, visszautasítás. Kizárás- kitagadás.

5.      A törvényes öröklés általános rendje.

6.      Leszármazók törvényes öröklése. Osztályra bocsátás.

7.      A házastárs törvényes öröklése. Az özvegyi jog korlátozása és megváltása.

8.      Felmenők és oldalági rokonok öröklése. Ági öröklés.

9.      A végintézkedés fogalma. Végintézkedési képesség és végintézkedési szabadság. A végintézkedés fajtái.

10.  Írásbeli magánvégrendeletek.

11.  A közvégrendelet, a szóbeli végrendelet.

12.  Örökösnevezés. Örökrész meghatározása, növedékjog. Hagyomány, meghagyás.

13.  A végrendelet érvénytelenségének, hatálytalanságának fogalma. Eltérések e körben a szerződések jogától.

14.  A végrendelet érvénytelenségének egyes esetei.

15.  A végrendelet hatálytalansága.

16.  Szerződéses végintézkedések.

17.  A kötelesrész fogalma, igény a kötelesrészre. A kitagadás.

18.  A kötelesrész mértéke és alapja. Felelősség a kötelesrészért, a kötelesrész kiadása. A betudás.

19.  Az öröklés megnyílta. Visszautasítás.

20.  Az örökös jogállása és felelőssége a hagyatéki tartozásokért. A hagyományos felelőssége. Hagyatéki terhek, hagyatéki eljárás.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55