Kártelepítési jogesetek elemzése (PE72)

1. hétA kurzus tárgya – fogalmi alapvetések, felelősségi és kárelosztási szempontok.
2. hétPolgári jogi kártérítési felelősség; tagozódás és elhatárolás.
3. hétA polgári jogi kártérítési felelősség feltételei I. (általános feltételek, bizonyítási teher, a kár)
4. hétA polgári jogi kártérítési felelősség feltételei II. (jogellenes magatartás, felróhatóság)
5. hétA polgári jogi kártérítési felelősség feltételei III. (okozati összefüggés)
6. hétTöbb személy közrehatása a károkozásban. (önhiba, közös károkozás)
7. hétA felelősség módja, a kártérítés mértéke.
8. hétPolgári jogi felelősségi alakzatok I. (általános felróhatóságon alapuló felelősség, felelősség fokozottan veszélyes tevékenységért)
9. hétPolgári jogi felelősségi alakzatok II. (az alkalmazott, szövetkezeti tag, képviselő és megbízott károkozása, vétőképtelenek által okozott károk)
10. hétPolgári jogi felelősségi alakzatok III. (állattartók felelőssége, felelősség épületkárokért)
11. hétFelelősség és biztosítás összefüggése. Felelősség méltányosság címén.
12. hétSpeciális kárfelelősség a Ptk. rendszerén kívül. Az állami kártalanítás.
13. hétAz Új Polgári Törvénykönyv tervezett, kártérítési felelősséggel kapcsolatos szabályai.
14. hétÖsszefoglalás
15. hétDolgozatírás

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55