Évfolyamdolgozathoz

 

Polgári anyagi jog

 

Dr. Lenkovics Barnabás

 1. Az Alkotmány, mint a polgári jog forrása
 2. A köztestületek jogállása
 3. Az „élő dolgok” jogvédelme
 4. A társasházi jog aktuális kérdései

Dr. Székely László:

 1. Az általános szerződési feltételek problémái a kötelmi jogban
 2. Rendelkező cselekmények (ügyletek) a személyiségi jogban
 3. Szólásszabadság versus személyhez fűződő jogok

Dr. Menyhárt Ádám:

 1. A hibás teljesítés és jogkövetkezményei, különös tekintettel a szavatosság megváltozott Ptk.-beli szabályaira
 2. Az érvénytelen szerződések és jogkövetkezményeik
 3. A nem vagyoni kártérítés elméleti és gyakorlati szabályozása
 4. A személyiségi jogok fejlődéstörténete
 5. A tulajdonjog fogalmának, tartalmának kialakulása a római jogtól kezdődően napjainkig

Dr. Jobbágyi Gábor

1. A magzat jogi helyzete

2. A művi megtermékenyítés polgári jogi kérdései

3. Az orvos polgári jogi felelőssége

4. Az orvosi jogviszony

Dr. Szalai Péter

 1. A domain (tartomány) nevek szabályozása Magyarországon
 2. A szerzői jog aktuális kérdései elektronikus környezetben

 

Polgári eljárásjog


Dr. Somlai Zsuzsanna

 1. A felek rendelkezési joga és az officialitás a polgári peres eljárásban
 2. A jogérvényesítés segítésének eszközei polgári perekben
 3. A polgári jogviták alternatív megoldásának lehetőségei
 4. Az időtényező szerepe a polgári perben

 

Dr. Herédi Erika

 1. Alapelvek a bírósági gyakorlat tükrében
 2. A perhatékonyság és a kérelemhez kötöttség elvének összhangja a polgári perben
 3. EU csatlakozás hatása a polgári peres eljárás menetére

Dr. Szalai Péter

 1. Az ideiglenes intézkedés a polgári perben

Családi jog


Reiderné Dr. Bánki Erika

 1. A kapcsolattartással összefüggő problémák a gyakorlatban
 2. A gyermek mindenek felett álló érdeke
 3. A gyermek véleménynyilvánításhoz, meghallgatáshoz való joga
 4. A szülői felügyelet
 5. A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete
 6. A végrendeletek hatálytalansága
 7. Az ági öröklés hagyománya, létjogosultsága napjainkban

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55