Dr. Szalai Péter

Név: Dr. Szalai Péter
Tanszék: Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Fontosabb kutatási területek:

 • Szakértői bizonyítás
 • Szerzői jog
 • Védjegyjog


Az elmúlt öt évben megjelent vagy megjelenésre elfogadott tudományos közlemények jegyzéke:

 • Szalai Péter – Albert József: Diszkrimináció a foglalkoztatásban Magyarországon, különös tekintettel a nemzeti-etnikai alapú és a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkriminációra, (QER Bt., Győr, 2005.)
 • Árujelzők földrajzi kötöttsége, avagy lehet-e győri kekszet külföldön gyártani? (In: Fiatal oktatók tanulmányai 3.; Universitas-Győr Kht., Győr, 2006.)
 • A Szerzői Jogi Szakértő Testület működése polgári perjogi szempontból (In: Magyar Jog, 2006. február)
 • Védjegybitorló áruk életútja a gyártástól a megsemmisítésig (Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009.)
 • Egyetemi pályázati projektekhez kapcsolódó szellemi tulajdonkezelés (In: dr. Szalay Gyula tiszteletére, hatvanötödik születésnapjára, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010.)
 • Kritikai észrevételek a Polgári perrendtartás legújabb módosításához (In: Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején?, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2010.)
 • A védjegy megkülönböztető képességének elvesztése (In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010. október)
 • A védjegy megkülönböztető képességének megszerzése (In: Jog - Állam - Politika, 2010. 4. szám)


Az elmúlt öt évben tartott tudományos konferenciai előadások jegyzéke:

 • Discrimination on ethnic minorities and disabled people in Hungary (EU NoDiscrim Project konferencia; CGT székház, Párizs, 2004. október 27.)
 • Védjegybitorló áruk életútja a gyártástól a megsemmisítésig (Magánjogot oktató fiatal jogászok II. találkozója és konferenciája, Debrecen, 2008. május 10.)
 • A vállalkozások egymás közötti pereinek várható szabályozása (Magánjogot oktató fiatal jogászok III. találkozója és konferenciája, Pécs, 2009. május 23.)
 • Technológia-transzfer szeminárium (Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs és Találmányi Kiállítás, Győr, 2010. április 16.)


Tagság hazai vagy nemzetközi tudományos társaságokban:

 • Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
 • Magánjogot Oktatók Egyesülete

Nyelvismeret:

 • angol

Egyéb tudományos szempontból releváns képzettség vagy tevékenység:

 • 2001-2005-ig PhD tanulmányok, ELTE ÁJK, Budapest;
 • jogi szakvizsga, 2007.;
 • egyéni ügyvéd 2007. óta;
 • a Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központ, jogi szakértő 2009. óta;
 • felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítés (Magyar Szabadalmi Hivatal), 2010.
 • 2009. óta tagja a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottságnak

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55