Dr. Menyhárt Ádám

 

Név: Dr. Menyhárt Ádám, PhD.
Tanszék: Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Fontosabb kutatási területek:
 • Kötelmi jog - általános rész
 • Érvénytelen szerződések
 • Szerződésszegés
 • Angolszász jog
 
Legfontosabb tudományos közlemények:
 
 • Jogszerzés, jogutódlás, az eredeti és származékos tulajdonszerzésmódok. OTDK-dolgozat, a Magyar Jogász Egylet különdíjának elnyerése (1995.)
 • Az eredeti és származékos tulajdonszerzésmódok. Szakdolgozat, a Rudolf Lóránt Alapítvány díjának elnyerése (1997.)
 • Az egyes érvénytelenségi okok a Ptk-ban – kodifikációs segédanyag, mely az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszéke felkérése alapján készült (1999.)
 • A szerződéses érvénytelenségi okok Ptk.-beli rendszeréről – a Ptk. legújabb kodifikációjának margójára. Magyar Jog, 1999/9.
 • A jogválasztás problémája az Amerikai Egyesült Államok polgári peres eljárásában. Magyar Jog, 2002/8.
 • A tévedés fogalma és kategorizálása az angol szerződési jogban. Magyar Jog, 2003/7.
 • Az ügyvédség az Európai Unióban. Ügyvédek Lapja, 2000/3.
 • Bevezetés az amerikai polgári peres eljárás alapjaiban. Collega, 2001/1.
 • A jogválasztás problémája az Amerikai Egyesült Államok polgári peres eljárásában. Magyar Jog, 2002/8. 497-502., Budapest, 2002.
 • A tévedés fogalma és kategorizálása az angol szerződési jogban. Magyar Jog, 2003/7. 424-432., Budapest, 2003.
 • Az error in corpore a római jogban. Jogtudományi Közlöny, 2012/1. 35-40., Budapest, 2012.
 • A tévedés fogalma és kategóriái a német polgári jogban a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) és a bírói gyakorlat alapján, Jog – Állam – Politika, 2012/2. 47-73., Győr, 2012.
 
Konferencia előadások:

 • Bevezetés az amerikai polgári peres eljárás alapjaiba – konferencia előadás 1999 decemberében a PHD-hallgatóknak szervezett Országos Konferencián, Pilisvörösváron.
 • A tévedés a polgári jogban – konferencia előadás a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Gazdasági és Polgári Jogi Munkabizottságának 2006 februárjában tartott győri ülésén.
 • A Hacktivity 2005 elnevezésű Szerzői Jogi Konferencián való előadás tartása Budapesten, 2005 márciusában.
 
Tagság hazai vagy nemzetközi tudományos társaságokban:
 • VEAB
 
Nyelvismeret:
 • angol (középfok)
 • német (középfok)

Egyéb tudományos szempontból releváns képzettség vagy tevékenység:
 • 1998-2001-ig PhD-tanulmányok, ELTE ÁJK
 • Egyetemi adjunktus, SZE Polgári Jogi Tanszék, 2002


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55