Diplomamunkához

Dr. Lenkovics Barnabás

 1. Alkotmányos jogok a polgári jogban.
 2. Polgári jogi alapelvek az AB határozataiban
 3. A cselekvőképesség korlátozása és kizárása
 4. A jogi személyek újabb fajtái
 5. A tulajdonhoz való jog tartalma és védelme
 6. A társasházi jog módosulásai

Dr. Herédi Erika

 1. A polgári ügyek körében felmerült jogviták alternatív rendezésének módjai – A mediáció
 2. Alapelvek érvényesülése a polgári nemperes eljárásokban

Reiderné dr. Bánki Erika

 1. Élettársi kapcsolat
 2. Az apai jogállás
 3. Az anyasággal kapcsolatos problematikus kérdések

Dr. Szalai Péter

 1. A magyar polgári bírósági szervezetrendszer változásai 1990. után.
 2. A bizonyítás egyes kérdései a polgári perben.
 3. Rendkívüli perorvoslatok a Pp.-ben.

Dr. Székely László

 1. A sajtóhelyreigazítási jog
 2. Közszereplők és a véleménynyilvánítás szabadsága

Dr. Somlai Zsuzsanna

 1. Bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben
 2. Szabad bizonyítás a polgári perben
 3. A jogérvényesítés segítése polgári perben
 4. A sajtó-helyreigazítási per, mint a személyiségi jogok védelmének eszköze

Dr. Menyhárt Ádám

1. A szerződés érvénytelensége a polgári jogban

2. Eredeti és származékos tulajdonszerzésmódok

3. Személyiségi jogi jogvédelem a polgári jogban

AZ AJÁNLOTT TÉMÁKON KÍVÜL A HALLGATÓK – ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÜK SZERINT – MÁS TÉMÁT IS VÁLASZTHATNAK, HA AZT A KONZULENS TANÁR JÓVÁHAGYJA!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55