Családi jog

VIZSGAKÉRDÉSEK

Családi jog

2010/2011/01

 1. A család és a házasság fogalma.
 2. A család funkciói – feladatai. Családtípusok. A családi jog rendszere.
 3. A CSJT alapelvei, PTK-val összefüggő alapelvek.
 4. A családi jog jogforrásai.
 5. A házasságkötést megelőző eljárás. A jegyesség.
 6. A házassági akadályok.
 7. A házasság megkötése. A házasságkötés joghatásai.
 8. A házastársak nemi kapcsolata, születésszabályozás, házasságon alapuló apasági vélelem. A házasság személyi joghatásai.
 9. A házastársi vagyonközösség fogalma. A házastársi közös vagyon köre.
 10. A közös vagyontárgyak használata, kezelése, rendelkezés a vagyontárgyakról.
 11. A házassági vagyonjogi szerződés. A házastársak egymás közti jogügyletei.
 12. A házastársak különvagyona. A házastársak adósságai.
 13. A rokonság fogalma, joghatásai.
 14. Apasági vélelmek. Az apaság bírói megállapítása. Az anyaság vélelme.
 15. Az örökbefogadás.
 16. A rokontartás feltételei, rangsora, mértéke és módja.
 17. A rokontartás nevesített esetei.
 18. A szülők és gyermekek közötti jogviszony. A szülők jogai, kötelezettségei.
 19. A gyermek névviselése. A házastársak névviselése.
 20. A házasság érvénytelensége. Érvénytelenségi okok.
 21. Az érvénytelen házasság joghatásai. Az érvénytelenség orvoslása.
 22. A házasság megszűnésének esetei. A megszűnés joghatásai.
 23. A házasság felbontása. Közös megegyezésen alapuló válás. A volt házastárs tartása.
 24. A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása.
 25. A lakáshasználat rendezése a bontás után.
 26. A gyermektartásdíj.
 27. A szülői jogok gyakorlása különélő szülők esetén.
 28. A gyermekelhelyezés. Kapcsolattartás.
 29. Egyes apasági vélelmek. Az apaság vélelmének megdöntése.
 30. A gyámság fogalma fajtái, gyámrendelés. A gyámság viselése. A gyám díjazása és felelőssége.
 31. A gyám jogai – kötelességei. A gyámság megszűnése.
 32. A vagyonleltár.
 33. A szülői jogok megszűntetése és szüneteltetése.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55