A szerződések biztosítása - különös tekintettel a zálogjogra (PE70)

1. hétA mellékkötelmekről általában: a hitel fogalma szűkebb és tágabb értelemben.A biztosítéki típusú szerződésekről. A foglaló (bírói gyakorlattal)
2. hétA kezesség, bankgarancia és az óvadék (bírói gyakorlattal)
3. hétKötbér, jogvesztés kikötése, jótállás megállapodás valamint jogszabály rendelkezése alapján
4. hétJogesetek közös, majd egyéni megoldása az eddig elhangzottak alapján
5. hétJótállás - szavatosság (bírói gyakorlattal). A tulajdonjog fenntartása. A vételi jog (opció): opciós kikötés a hitelszerződésben
6. hétA zálogjog a római jogban: rövid történeti áttekintés, zálogjogi alapelvek, kézizálog-jelzálog.(Kiselőadás) A zálogjog változása a Ptk-ban
7. hétA vagyont terhelő zálogjog, ingójelzálog
8. hétRanghely fenntartása. Ismerkedés az ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályaival, az ingatlan-jelzálog nyilvántartása (bírói gyakorlattal)
9-10. hétZálogjogi jogesetek közös, majd egyéni megoldása az eddig elhangzottak alapján
11. hétIsmerkedés a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartás szabályaival. Zálogjog főkötelem nélkül: az önálló zálogjog
12. hétZálogjog jogokon. a zálogjog érvényesítésére vonatkozó alapvető szabályok egyedi végrehajtás (Vht.), ill. a totális végrehajtás (felszámolás eljárás) során. A földhitelintézetek által nyújtott hitel jelzálogfedezete.
13. hétVáltójogi alapismeretek: hogyan bocsássunk ki váltót (kiselőadás) A közraktározási ügylet: gazdasági szerepe - főbb jogi szabályai (kiselőadás)
14. hétHogyan kössünk jó szerződést, avagy alkalmazzuk, amit tanultunk. Néhány egyszerűbb szerződés megadott szempontok alapján történő közös majd egyéni megszerkesztése
15. hétÖsszegzés
 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55