A hibás teljesítés összehasonlító jogi elemzése (PE71)

1)      Bevezetés - témaegyeztetés, jogszabályok áttekintése, követelmények ismertetése, stb.

2)      A szerződéses felelősség és a hibás teljesítésért való felelősség

3)      Összehasonlító jogi áttekintés és az új Ptk.

4)      A hibás teljesítés és jogkövetkezményeinek osztrák polgári jogi szabályozása és ennek összehasonlító jogi elemzése a magyar polgári jog tükrében

5)      Szavatossági jogok rendszerének szlovák polgári jogi és kereskedelmi jogi vizsgálata

6)      A hibás teljesítés és a Bécsi Vételi Egyezmény – a nemzetközi kereskedelem különleges igényei

7)      A hibás teljesítés által okozott vagyoni érdeksérelem orvoslása az európai szerződési jogban

8)      A szavatossági jogok és a szerződésszegéssel okozott kártérítés intézményének viszonya – nemzetközi kitekintés és az új Ptk.

9)      Jogesetek elemzése – jótállás

10)  Jogesetek elemzése – szavatosság

11)  Jogesetek elemzése – kártérítés

12)  Összefoglalás, aláírás

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55