A házastársak és az élettársak személyi és vagyoni viszonyai (PE43)

A tantárgy féléves tematikája: 

1. hét

A két kapcsolati forma szerepe, társadalmi értékelése

2. hét

A házastársi és élettársi kapcsolat egyes személyes elemei

3. hét

A házastárs és élettársi szerzés eltérései

4. hét

A házastárs és az élettárs tartásának kérdései

5. hét

Az élettársak vagyoni szerzése

6. hét

A házastársi közös vagyon

7. hét

A házastársak különvagyona

8. hét

A házastársi vagyonjogi szerződés

9. hét

A házastársak vagyonának a megosztása

10. hét

A házastársi és élettársi lakáshasználat

11. hét

A házastársak és az élettársak öröklési jogállása

12. hét

A két kapcsolati formával összefüggő jogviták, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt

13. hét

A két jogintézmény jövője, kodifikációs javaslatok

14. hét

Jogesetek megoldása

15. hét

Záró konzultáció

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55