A cégek szerződési joga.. (PE54)

A CÉGEK SZERZŐDÉSI JOGA

AZ ÜGYVÉDI GYAKORLATBAN MAGYARORSZÁGON 

1.      óra -         Kötelmi jog a cégjogban-         Kogencia és diszpozitivítás a kötelmi jogban  

2.      óra-         A Magyarországon használatos cégtípusok, ezek általános szerződési gyakorlata-         A leggyakrabban alkalmazott szerződéstípusok-         A multinacionális cégek jogi jellegzetességei

 3.      óra-         Az általános szerződési feltételek alkalmazása, jelentősége, jellemzői-         Az általános szerződési feltételek korlátozása, fogyasztóvédelem 

4.      óra-         Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

5.      óra -         A szerződést biztosító mellékkötelezettségek-         Az elállási jog kikötésének jelentősége 

6-7. óra-         A kontraktuális felelősség általános szabályai-         A felelősség esetei -         A felelősség módja, a kártérítés mértéke-         A kártérítési felelősség korlátozása a szerződésekben 

8.   óra-         A biztosítás, felelősségbiztosítás jelentősége a szerződéses jogban-         A titoktartási kötelezettség jelentősége 

9.   óra-         Az adásvételi szerződés, az adásvétel különös nemei-         Ingatlanokkal kapcsolatos szerződéstípusok-         A vállalkozási szerződés 

10. óra-         A megbízási szerződés-         A bérleti szerződés-         A haszonkölcsön szerződés-         Keretszerződések, együttműködési megállapodások   

11. óra-         Az egységes szerződési eljárás és rendszer jelentősége-         Szerződésbiztonsági elvek kialakítása-         A szerződésirattár jelentősége és elvei 

12. óra-         A szerződéskötés előkészítése-         Tárgyalási stratégiák, szerződéskötési taktikák 

13. óra -         Engedményezés, tartozásátvállalás, jogutódlás a szerződésekben-         A szerződés megszüntetése, felbontása-         A szerződés módosítása 

14. óra             összefoglalás 

15. óra            számonkérés

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55